Άμεση μετάφραση στο διαδίκτυο (online)

Προσφέρει εκατοντάδες λεξικά και μεταφράζει πάνω από 800 ζευγάρια γλωσσών.

Babylon NG

Η επόμενη γενιά της μετάφρασης!

Η μετάφραση δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολη

90 million downloads and counting...

Δοκιμαστικό πρόγραμμα για κατέβασμα

To:

Μετάφραση σε


Μετάφραση
Get Babylon's Translation Software Download Free Download Now! ZDNet PCMagazine

Δωρεάν Άμεση Μετάφραση στο διαδίκτυο από το (Babylon)

is your one-stop website when it comes to translation. Our online translator will help you to achieve the best language translation over the Internet; so start your multilingual journey here:

  • More than 2000 dictionaries in more than 75 languages.
  • More than 800 language pairs to choose from.
  • Full text translation or translations of words and phrases.
  • Covers slang, jargon and technical terms.